PUBLICATIONS


   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   

1995


BAU, Arquitectura, Urbanismo, Arte y Diseño. No. 13

Eduard Bru. 'Memorandum'

Vall d'Hebron Olympic Area, Barcelona

Minors correctional center ‘La Alsina’, Palau de Plegamans, Barcelona

1995


Building Design

'The best laid plans'

Public Reserves for Barcelona

1995


'La Conquesta del verd. Els parcs i els jardins de Barcelona'. Ajuntament de Barcelona

Patrícia Gabancho, Ferran Freixa

Vall d'Hebron Olympic Area, Barcelona

1995


'Arquitectura Contemporánea - Registres d’Arquitectura'. CD-ROM collection

'Around Barcelona'

Minors correctional center 'L'Alsina'. Palau de Plegamans. Barcelona

1995


Barcelona. Metrópolis Mediterránea. No. 25

Vall d'Hebron Olympic Area, Barcelona

   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   
BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

We ofer architecture services at all scales of project, with the precise techniques and the most demanding certifications:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 and ISO 14006 | Members of COAC, AXA, RIBA and Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.