CONFERÈNCIES


1 2

21/03/2012


Jornada sobre la Norma UNE-EN-ISO 14006:2011

Sistemes de Gestió Ambiental. Directrius per la incorporació de l'Ecodisseny

Edifici de 127 Habitatges protegits, Equipments, Locals i 78 places d'Aparcament en el Raval, Barcelona

Lloc:

Sala d'Actes de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Av Diagonal 525. Barcelona

Legal | Privacy | Site Map |
BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.