2011_Extension of the Law Faculty in the UB, Barcelona

Download project sheet in PDF


Description:
Extension of the Law Faculty in the Universitat de Barcelona, Barcelona
WITH ENRIC SORIA & JUAN I. QUINTANA


BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.