2011_127 Social Dwellings Building, Premises and Parking, Barcelona

Download project sheet in PDF


Description:

96 Dwellings Building for Elderly Persons, 31 Subsidized Dwellings, 5 Premises and 78 parking spaces in the Raval, Barcelona


BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.