2013_Les Glòries Catalanes Square in Barcelona. Competition


Description:
Restricted Competition for the Urban Project in the open space at the Glories Catalanes Square in Barcelona. Spain
WITH LKS INGENIERIA & ATELIER GIROT


BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.