2009_WEST A.R.E. ELS ERALS-EL SECÀ, BALAGUER, LLEIDA

Download project sheet in PDF


Description:

West Strategic Residential Area. Els Erals-El Secà, Balaguer, Lleida


BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.