2004_Extension - Psychology Faculty UAB, Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

Download project sheet in PDF


Description:

Extension of the Psychology Faculty in the Universitat Autònoma de Barcelona Campus, Cerdanyola del Vallès, Barcelona


BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.