PUBLICACIONS


1988


'Processos urbanístics a Catalunya i Rosselló-Llenguadoc'. COAC - Chambre Syndicale des Architectes Roussillonnais

M. de Solà-Morales, Z. Knyszewki

Parc urbà Can Solei - Ca N'Arnús, Badalona, Barcelona

1988


'Premis FAD d'Arquitectura I D'Interiorisme 1987'. Foment de les Arts Decoratives

Remodelació de la planta 7 del COAC. Barcelona

1988


On Diseño. Núm. 93

Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 1987 (1)

Remodelació de la planta 7 del COAC. Barcelona

Urbanization del sector de l'Estació. Sallent. Barcelona

1987


'Projectar la Ciutat Metropolitana. Obres, plans i projectes: 1981-1986'. Corporació Metropolitana de Barcelona

Parc urbà Can Solei - Ca N'Arnús, Badalona, Barcelona

1987


'Nova Arquitectura Municipal'. Diputació de Barcelona. A-30

Urbanization del sector de l'Estació. Sallent. Barcelona

Legal | Privacy | Site Map |
BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.