PUBLICACIONS


1991


AQ. Arquitectura Andalucia Oriental. Núm. 07

Mateo Revilla Uceda. 'Concurso de ideas en la Alhambra: Un proceso de reflexión'

Nous accessos a l'Alhambra. Granada

1991


'I Muestra de 10 Años de Arquitectura Española 1980-1990'. CSCAE. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Universidad Internacional Menendez y Pelayo

Centre de menors difícils 'L'Alsina'. Palau de Plegamans. Barcelona

Centre de Formació Professional 'La Bastida'. Santa Coloma de Gramenet. Barcelona

1990


Techniques & Architecture. Núm. 393

'Les lieux du sport'

Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron, Barcelona

1990


The Architect's Journal

Iona Foster. 'The Wasteland and the Park'

Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron, Barcelona

1990


Casabella. Núm. 571

Victor Pérez escolano. 'La forza del luogo: il concorso per l'Alhambra'

Nous accessos a l'Alhambra. Granada

Legal | Privacy | Site Map |
BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.