PUBLICACIONS


2011


'Las mejores prácticas en vivienda protegida. Premios AVS 2010'. Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo

Edifici de 127 Habitatges protegits, Equipments, Locals i 78 places d'Aparcament en el Raval, Barcelona

2011


'lo Próximo, lo Necesario. XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo'. Fundación Caja de Arquitectos

216 Habitatges de Protecció Oficial en el Campus de la UAB, Cerdanyola del Vallès, Barcelona

2011


'European City Architecture. Project Structure Image'. Festival Architettura Edizioni

Edifici de 127 Habitatges protegits, Equipments, Locals i 78 places d'Aparcament en el Raval, Barcelona

2011


Vía Construcción. Núm. 91

Edifici de 127 Habitatges protegits, Equipments, Locals i 78 places d'Aparcament en el Raval, Barcelona

2011


Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme. Núm. 262

http://quaderns.coac.net/es/2011/09/262-observatori-brulacombasetoain/

10 Estacions de Peatge i Marquesines a l'AP-7 Sud. La Jonquera-Salou, Catalunya

Legal | Privacy | Site Map |
BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.