Arquitectes associats

NEUS LACOMBA MONGÉ

neuslacomba@blsbcn.com

Arquitecta 1992 per la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB / UPC)

VICTOR SETOAIN PEREGO

victorsetoain@blsbcn.com

Arquitecte 1994 per la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB / UPC).