PUBLICACIONS


1992


Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme. Núm. 193

Cotxeres per TMB i Aparcament de Sant Genís a Vall d'Hebron, Barcelona

Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron, Barcelona

1992


Elle. Núm. 67

Ch. Izquierdo, I. Sanchís, P. Bueno. 'Diseño y Ciudad'

Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron, Barcelona

1992


'Barcelona Olímpica 1992. La ciudad renovada 1986-1992'. Holsa

'L’Àrea de la Vall d'Hebrón'

'Territoris no assajats'

Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron. Barcelona

1992


'Barcelona. Espai públic'. Ajuntament de Barcelona

Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron, Barcelona

1992


'Barcelona '92'. Holsa

'L'Àrea de la Vall d'Hebron: la nova geografia urbana'

Àrea Olímpica de la Vall d'Hebron, Barcelona

Legal | Privacy | Site Map |
BLS - BRU LACOMBA SETOAIN © Created by Perception

Oferim serveis d'arquitectura en totes les escales de projecte, amb tècniques precises i les certificacions més exigents:
ISO 9001, EFITECNIC 2009 i ISO 14006 | Membres del COAC, AXA, RIBA i Cambra d'Empreses de Serveis Professionals a la Construcció.